Aktualizacja wiedzy o dyrektywie SUP [Najnowsze informacje]

 

Dyrektywa SUP, czyli Single-Use Plastics, to temat gorący nie tylko w środowisku biznesowym, ale także w kontekście globalnych wyzwań związanych z ochroną środowiska. Czy w listopadzie 2023 roku dokonano istotnych zmian w przepisach dotyczących korzystania z jednorazowych plastików? W tym artykule przyjrzymy się aktualizacjom wiedzy na ten temat oraz ich potencjalnym konsekwencjom dla firm i konsumentów.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj : Rozporządzenie dotyczące stawek podatku konsumenckiego

Aktualizacja opłat podatku konsumenckiego:

 Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 07.12.2023 roku obecne ceny opłat SUP wynikające z ustaw:
Stawki opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do tej ustawy, wynoszą:
1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności

 

 

single use plastic

Aktualizacja wiedzy o dyrektywie SUP [Listopad 2023]

  1. Wprowadzenie
  2. Aktualizacje wprowadzone jesienią 2023
  3. Wpływ na przedsiębiorstwa
  4. Wpływ na konsumentów
  5. Rola technologii w adaptacji
  6. Perspektywy na przyszłość  

 

 

Wprowadzenie do dyrektywy SUP

Pierwszym krokiem w zrozumieniu aktualnych zmian w kontekście dyrektywy SUP jest głęboka analiza samej dyrektywy. Od jej pierwotnego wprowadzenia wiele się zmieniło, zarówno pod względem konkretnych przepisów, jak i w zakresie postawionych celów. Głównym celem dyrektywy SUP od samego początku było skoncentrowanie się na ograniczeniu wpływu jednorazowych plastików na środowisko naturalne.

Jednym z kluczowych aspektów zmian w dyrektywie SUP jest poszerzenie zakresu jej działania. W miarę rozwoju problematyki zanieczyszczenia plastikiem, legislatorzy starają się obejmować coraz szerszy zakres produktów i sektorów gospodarki. Przykładowo, mogło dojść do rozszerzenia definicji jednorazowych plastików lub wprowadzenia restrykcyjnych regulacji w nowych obszarach, aby skuteczniej przeciwdziałać zanieczyszczeniu.

Kolejnym istotnym elementem zmian w dyrektywie jest podniesienie standardów dotyczących recyklingu i odzyskiwania plastików. Legislacja może skłaniać do zwiększenia efektywności procesów recyklingu, aby zminimalizować ilość jednorazowych plastików trafiających na wysypiska śmieci czy do środowiska naturalnego. Ponadto, mogą zostać wprowadzone bardziej rygorystyczne normy dotyczące oznaczania produktów, aby ułatwić konsumentom świadome wybory.

Warto także zauważyć, że zmiany w dyrektywie SUP mogą dotyczyć także działań edukacyjnych i informacyjnych. Legislacja może i będzie nakładać obowiązki na producentów w zakresie edukowania konsumentów na temat szkodliwości jednorazowych plastików oraz zachęcania do bardziej zrównoważonych praktyk zakupowych.

 

Aktualizacje wprowadzone jesienią 2023

Czy listopad 2023 roku to czas istotnych zmian? Większość zainteresowanych oczekiwała, że po zakończeniu wyborów parlamentarnych doczekamy się potwierdzenia stawek podatków jakimi obarczone będą wymieniane przez ustawy dotyczące SUP wyroby z tworzyw sztucznych. Niestety do dziś nie doczekaliśmy się wprowadzenia stawek, trudno też odnaleźć rzetelne informacje kiedy takie oficjalne stawki miałyby się pojawić.  Jakie dokładnie regulacje zostały wprowadzone i jakie są ich główne założenia? Analiza najnowszych postanowień pomoże lepiej zrozumieć, jakie są kierunki rozwoju w zakresie korzystania z jednorazowych plastików. Nadal jednak czekamy na konkrety. Ustawa ma obowiązywać od stycznia 2024 roku. Co oznacza, że możemy liczyć na dwa rozwiązania: albo rzeczone listy stawek podatków pojawią się dosłownie „na dniach”, albo doczekamy się przesunięcia wdrożenia obowiązywania ustaw o parę miesięcy. Większość świadomych przedsiębiorców i konsumentów w napięciu oczekuje na kolejne informacje i uzupełnienie ustaw o wyjaśnienia poszczególnych zapisów. Na razie jednak musimy uzbroić się w cierpliwość.

 

Oczywiście, kiedy tylko pojawią się nowe informacje, będziemy się nimi dzielić na naszym blogu jak i na kanałach społecznościowych. Dlatego warto śledzić nas na: facebook Tedmark

 

Wpływ na przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa, zarówno te duże, jak i małe, muszą dostosować się do nowych przepisów. Jakie wyzwania stoją przed firmami w kontekście nowej dyrektywy? Czy te zmiany oznaczają większe nakłady finansowe czy też szanse na innowacyjne rozwiązania? Te pytania zadajemy sobie od czasu wprowadzenia dyrektywy SUP w Polsce. Jeśli interesują Cię szczegóły dotyczące materii poruszonej w dyrektywie koniecznie przeczytaj ten artykuł https://tedmark.pl/baza_wiedzy/opakowania-styropianowe

Krótko mówiąc, od początku pojawienia się ustawy wiemy, że będzie miała ona ogromny wpływ na działania : producentów, hurtowników, właścicieli przedsiębiorstw i gastronomii i konsumentów docelowych. Dodatkowe obostrzenia i opłaty dotkną każdego w tym łańcuchu.

Przypominamy również, że przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji oraz aktualizacji wpisu do BDO. Na wpis ten rząd wyznaczył czas do sierpnia 2023 roku. Statystyka oraz wiele dyskusji przeprowadzonych na różnego rodzaju konferencjach wskazuje, że niewielu właścicieli przedsiębiorstw zdaje sobie z tego obowiązku sprawę. Dlatego ponownie przypominamy o obowiązku wpisu do BDO oraz umieszczaniu numeru BDO na fakturach.

 

Rola technologii w adaptacji do nowych wymogów

Rozwój technologii odgrywa kluczową rolę w procesie adaptacji do nowych norm. Jakie innowacyjne rozwiązania mogą pomóc firmom w spełnieniu wymogów dyrektywy SUP? Czy istnieją nowoczesne technologie, które wspierają zarówno cele biznesowe, jak i ochronę środowiska?

Producenci opakowań dla gastronomii dwoją i troją by zapewnić zgodne z ustawą produkty. W ostatnim czasie wśród nowości pojawić się mają opakowania wielorazowego użytku, czyli takie, które umożliwiają konsumentowi zabranie do domu i ponowne wykorzystanie sztućców czy kubków, po uprzednim ich umyciu (do 128 myć w zmywarce)

Ponieważ Polska spóźnia się już kilka lat z wprowadzeniem tej dyrektywy, mamy możliwości podejrzeć rynki zagraniczne, na których takie rozwiązania są już stosowane z sukcesem.

Kolejną nowością będzie na pewno pojawienie się systemów kaucyjnych, czy automatów do recyklingu, które na zachodzie Europy były stosowane już od lat. Kaucje za puszki, plastiki czy możliwość przyniesienia przez konsumenta własnego opakowania na napój czy obiad rodzą wiele możliwości, ale też wiele pytań, na które będziemy sukcesywnie odpowiadać w kolejnych publikacjach.

dyrektywa SUP

 

Wpływ na konsumentów

Konsumentów również czekają zmiany. Jakie będą konsekwencje dla codziennego życia i nawyków zakupowych? Czy istnieją korzyści wynikające z tych zmian dla świadomych konsumentów? Przyjrzymy się, jak dyrektywa SUP wpłynie na decyzje zakupowe i świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Na pewno pojawia się wiele możliwości dla konsumentów, szczególnie tych świadomych. Obowiązek budowania świadomości ekologicznej wśród konsumentów spoczywać będzie głównie na producentach opakowań i ma być procesem wieloletnim tak by zwiększyć poczucie odpowiedzialności po stronie konsumenta, czyli tam gdzie obecny stan wiedzy oraz poczucie odpowiedzialności jest najmniejsze. Dobrym przykładem, są na pewno nowe rodzaje nakrętek, które pojawiły się już dłuższy czas temu na popularnych napojach produkowanych poza granicami naszego kraju. Nakrętki przymocowane do butelki, stały się w Polsce obecnie symbolem niewygody, jednak w pozostałych krajach unii europejskiej za całą akcją stoją również kampanie edukacyjne, informujące dlaczego takie rozwiązanie pomaga ratować stan planety. Sprawia to, że odbiór tego rodzaju zmian różni się dość znacząco w porównaniu z odbiorem polskich konsumentów.

Parę zmian takich jak „recyklingomaty”, systemy kaucyjne, wielorazowe alternatywy mogą w ciągu najbliższych paru lat znacząco wpłynąć na wybory konsumentów oraz ich przyzwyczajenia.

 

 

Perspektywy na przyszłość

Ostatni, lecz nie mniej istotny, punkt to spojrzenie w przyszłość. Jakie wyzwania i możliwości czekają firmy oraz społeczeństwo w kontekście dalszych zmian w zakresie korzystania z jednorazowych plastików? Czy możemy spodziewać się kolejnych aktualizacji dyrektywy SUP i jakie trendy będą dominować?

Wyzwania dla firm obejmują konieczność adaptacji do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących jednorazowych plastików. Firmy będą musiały inwestować w nowe technologie, zmieniać swoje procesy produkcyjne, a także dostosowywać ofertę produktową do wymogów zrównoważonego rozwoju. To może generować dodatkowe koszty i wymagać znaczących wysiłków, zwłaszcza dla przedsiębiorstw, które są obecnie silnie skoncentrowane na jednorazowych opakowaniach.

Z drugiej strony, możliwości są również obecne. Firmy, które wcześnie dostosują się do nowych standardów, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną. Inwestycje w innowacje ekologiczne, alternatywne surowce i procesy recyklingu mogą przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i reputacji marki. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczne aspekty produktów.

Jeśli chodzi o społeczeństwo, zmiany w zakresie korzystania z jednorazowych plastików mają potencjał wpłynąć na zmianę nawyków konsumenckich. Edukacja na temat szkodliwości jednorazowych plastików i promocja alternatyw mogą skłaniać konsumentów do bardziej świadomych wyborów. Jednakże, istnieje także wyzwanie związane z przekształceniem świadomości w rzeczywiste zmiany w zachowaniach zakupowych i konsumenckich.

Co do kolejnych aktualizacji dyrektywy SUP, jest prawdopodobne, że będą one miały miejsce w niedalekiej przyszłości. Liczymy, że na przełomie kilku tygodni będziemy mogli poinformować o wprowadzonych zmianach i ustalonych konkretach.

Mamy jednak ten komfort, że spoglądając na zmiany, które zostały wprowadzone u zachodnich sąsiadów możemy się spodziewać w jakim kierunku zmierzać będą zmiany związane z dyrektywą SUP w Polsce. Trendy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dominować, co oznacza, że firmy skoncentrowane na innowacyjności ekologicznej będą miały szansę na kontynuowanie ścieżki sukcesu.

Podsumowując, przyszłość korzystania z jednorazowych plastików niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa. Kluczowe będzie umiejętne dostosowanie się do zmieniających się realiów, inwestowanie w zrównoważone rozwiązania i budowanie społecznej świadomości na temat problematyki jednorazowych plastików.

 

 


O autautor tekstuorze:

Patrycja, to ekspertka ds. mediów społecznościowych i rynków e-commerce. Specjalizuje się w wykorzystywaniu nowych trendów rynkowych w handlu produktami dla gastronomii. Interesuje się również fotografią produktową, która pomaga w kreowaniu atrakcyjnej wizualizacji naszych opakowań. Poza tym, zgłębia wiedzę dotyczącą ekologicznych rozwiązań, wspierająć firmę w promowaniu świadomych, ekologicznych opcji w branży opakowań gastronomicznych.